Vzdrževalna in obnovitvena dela

UREJANJE ZELENIH POVRŠINurejanjezelenice

  • košnja in odvoz trave
  • obrez drevja in grmovnic

 

 

 

 

zimska pravilaZIMSKA OPRAVILA

  • ročno in strojno čiščenja snega
  • posipavanje soli

 

 

 

 

VZDRŽEVANJE OBJEKTAvzdrzevanje

  • vodoinštalaterska dela
  • električarska dela
  • ključavničarska dela